۴۰ بیمار کرونا در بیمارستان های خراسان شمالی بستری شدند – خبرگزاری مهر ایران و جهانسید جواد پورن وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا عصر سه شنبه ۱۴۱ بیمار کرونا در بیمارستان های خراسان شمالی بستری شده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: ۴۰ بیمار جدید طی شبانه روز گذشته پذیرش شدند.

وی افزود: خوشبختانه در این مدت هیچ بیماری فوت نکرد.

پورن وی با اشاره به روند افزایشی شیوع کرونا گفت: مردم فرصت کامل واکسیناسیون را از دست ندهند.