۵۹ زخمی در مسجد الاقصی/ اسرائیل کرانه باختری را انتخاب کنید و انتخاب کنید غزه را می بندد
بر مقدمه این انتخاب، نمازگزاران فلسطینی ساکن کرانه باختری می توانند بلافاصله برای اقامه نماز جمعه به مسجد الاقصی بروند. آقایان ما بین ۴۰ به همان اندازه ۵۰ سال هم باید مقوا ورود داشته باشند.