آیا بدن امگا 6 را بر امگا 3 ترجیح می دهد یا رژیم های مدرن امگا 6 بیشتری را جذب می کنند؟ : تغذیه


عنوان همه چیز را می گوید. من قبلاً می دانم که چرا بیشتر رژیم های غذایی مدرن دارای امگا 6 بسیار بیشتری از امگا 3 هستند ، اما من می پرسم آیا چیزی وجود دارد که امگا 6 را به امگا 3 ترجیح دهد؟

اساساً ، اگر رژیم غذایی ما برای نسبت امگا 3: 6 بهینه شده باشد ، آیا بدن و سلول های ما این را منعکس می کند یا جذب امگا 6 ترجیح داده می شود؟

یا آیا امگا 6 می تواند بیش از امگا 3 در سلول ها ذخیره شود ، بنابراین افراد مسن ممکن است نسبت ایده آل نسبت به افراد جوان به دلیل تجمع زیستی کمتر باشند؟

متشکرم!

دیدگاهتان را بنویسید