ایمنی ترکیبی در برابر کرونا (ترکیبی از ایمنی طبیعی و واکسن)


مصونیت از ویروس SARS-CoV-2 مسئله مهمی برای جامعه جهانی است. بنابراین ، تعیین کیفیت و مدت زمان آن بسیار مهم است. با این حال ، سیستم ایمنی سازگار پیچیده است و این عوامل ممکن است بین ایمنی طبیعی (به دلیل عفونت) و ایمنی ایجاد شده توسط واکسن متفاوت باشد. پس از واکسیناسیون ، چه نوع ایمنی در افراد دارای ایمنی طبیعی ایجاد می شود؟ ما این موضوع را در مجله پزشکی اپل بررسی می کنیم.

ساختار سیستم ایمنی بدن

مصونیت ترکیبی به دلیل کشف قابل توجهی که افراد مبتلا به عفونت قبلی SARS-CoV-2 در برابر واکسن های کووید -19 ایجاد می کنند ، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. حافظه ایمونولوژیک منبع ایمنی محافظتی است. ایمنی طبیعی و مصونیت واکسن در برابر ویروس SARS-CoV-2 دو راه مختلف محافظت است. یک سیستم ایمنی سازگار از سه جزء اصلی تشکیل شده است:

  • سلولهای B (منبع آنتی بادی ها)
  • سلولهای T + CD4
  • سلولهای T + CD8

برای ایمنی طبیعی ، حافظه ایمنی برای ویروس SARS-CoV-2 بیش از 8 ماه برای سلول های CD4 + T ، سلول های CD8 + T ، سلول های حافظه B و آنتی بادی ها مشاهده شده است ، با کاهش نسبتاً کمی که به نظر می رسد تا حدودی در یک مرحله تثبیت می شود. سال ..

ایمنی طبیعی در برابر انواع حفره ها

سطوح ایمنی می تواند در محدوده ای باشد ، و مطالعات بزرگ نشان داده است که ایمنی طبیعی در برابر عفونت علائم کووید -19 بین 93 تا 100 درصد برای بیش از 7 تا 8 ماه است ، از جمله مناطقی که SARS در آنها مشکل دارد. -CoV-2 به اندازه آلفا گسترده بود. ایمنی طبیعی در برابر سویه های ویروس با تغییراتی که تشخیص آنتی بادی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد [برای مثال، بتا (B.1.351)، گاما (P.1)، یوتا (B.1.526) و دلتا (B.1.617)] این کمتر آشکار است و علائم عفونت های مکرر با چنین گونه هایی وجود دارد. فعالیت آنتی بادی خنثی کننده در برابر اکثر گونه های نگران کننده (VOC) برای ایمنی طبیعی و ناشی از واکسن کاهش می یابد. این واقعیت که اکثر VOC ها دارای جهش هایی هستند که باعث می شود آنتی بادی تا حدی فرار کند ، شواهدی از فشار انتخابی برای فرار از ایمنی طبیعی است.

تأثیر واکسن در جهش های مختلف ویروس

ارتباط بیولوژیکی بین کاهش قدرت خنثی سازی آنتی بادی ها به سویه های ویروس از مطالعات بالینی واکسن و مطالعات مشاهده ای مشهود است. Astrazenka در موارد علامتی از 75 to به 11 در گونه های بتا کاهش یافت. در مقابل ، اثر واکسن Pfizer bionatec در موارد علائم بتا از 95 to به 75 decreased کاهش یافته و حفاظت در برابر بیماری های شدید در 97 remained باقی مانده است. گزارش ها نشان می دهد که هر دو واکسن بیشترین اثر خود را در برابر گونه های دلتا حفظ کرده اند.

امنیت ویژه

چه اتفاقی می افتد وقتی افراد قبل از آلوده شدن واکسینه می شوند: مشاهدات در چندین مطالعه نشان دهنده یک هم افزایی چشمگیر است – یک ایمنی قوی ترکیبی که از ترکیب ایمنی طبیعی و ایمنی ناشی از واکسن نشات می گیرد. هنگامی که ایمنی طبیعی در برابر ویروس SARS-CoV-2 با ایمنی ناشی از واکسن ترکیب شود ، پاسخ ایمنی بیش از حد انتظار رخ می دهد. [مترجم : اگر به یاد داشته باشیم پژوهش اسرائیل در این مورد نشان داد که این ترکیب ایمنی آنچنان قوی است که هیچ واکسنی همتای آن وجود ندارد.] به نظر می رسد هر دو جزء ، سلول B و سلول T در ایمنی هیبرید وجود دارند.

ایمنی ترکیبی

آنتی بادی خنثی کننده

یک سوال مهم در مورد ایمنی ناشی از آنتی بادی نسبت به گونه های مورد نگرش این بوده است که آیا کاهش آنتی بادی خنثی کننده آنتی ژن به خودی خود در گونه ها کم است. آیا تشخیص پروتئین های جهش یافته ناخن از گونه های ویروسی برای سلول های B به خودی خود چالش برانگیز است؟ پاسخ منفی است.

مطالعات در مورد عفونت گونه های بتا طبیعی نشان داده است که پاسخهای آنتی بادی خنثی کننده به این گونه و سویه اجدادی قوی است. علاوه بر این ، آنتی بادی های خنثی کننده ضد بتا پس از واکسیناسیون افراد پیش آلوده با گونه های غیر بتا تقریباً 100 برابر بیشتر از عفونت به تنهایی و 25 برابر بیشتر از آنتی بادی های پس از واکسیناسیون بود ، اگرچه نه واکسن و نه عفونت طبیعی ناخن بتا نبودند. به شامل نمی شود. این افزایش میزان خنثی سازی ابتدا توسط Stamatatos و همکاران گزارش شد. و سپس توسط چندین مطالعه تأیید شد. به طور کلی ، قدرت و میزان پاسخ آنتی بادی پس از واکسیناسیون افراد پیش آلوده به SARS-CoV-2 غیرقابل پیش بینی و غیرمنتظره بود. * چرا این فاصله خنثی سازی رخ می دهد؟

تاثیر سلولها بر ایمنی بدن

سلولهای حافظه B یک علت مهم هستند. آنها دو عملکرد اساسی دارند: یکی تولید آنتی بادی های یکسان در هنگام عفونت مجدد با همان ویروس ، و دیگری رمزگذاری کتابخانه ای از جهش های آنتی بادی ، که ذخیره ای از سویه های ایمونولوژیکی هستند. به نظر می رسد این سلول های حافظه B که در پاسخ به عفونت سر ایجاد می شوند حدسی پیشگیرانه در مورد سیستم ایمنی بدن در مورد گونه های ویروسی در آینده هستند.

این استراتژی درخشان تکاملی برای ایمنی در برابر SARS-CoV-2 به وضوح نشان داده شده است: بخش قابل توجهی از سلول های حافظه B آنتی بادی هایی را کد می کنند که می توانند گونه های مخرب را متصل یا خنثی کنند ، و کیفیت این سلول های حافظه B در طول زمان افزایش می یابد.

بنابراین افزایش آنتی بادی های خنثی کننده ویروس پس از واکسیناسیون نشان دهنده نیاز به سلول های B با کیفیت بالا است که پس از عفونت اصلی ایجاد شده اند.

ایمنی ترکیبی

عملکرد سلولهای ایمنی B و T

سلولهای T برای تولید سلولهای مختلف حافظه B در پاسخ به عفونت مورد نیاز است. توسعه سلولهای B در پاسخ به عفونت یا واکسیناسیون با ساختارهای ریزآناتومی ایمونولوژیکی موسوم به مراکز پیش ساز وابسته به سلول T تقویت می شود که توسط سلولهای کمکی فولیکولار CD4 + T (TFH) آموزش دیده اند. بنابراین ، سلول های T و سلول های B با هم کار می کنند تا آنتی بادی های طیف وسیعی را برای سویه های ویروس ایجاد کنند. علاوه بر این ، به نظر می رسد سلول های T در مرحله فراخوانی مهم هستند.

سلولهای حافظه B به طور فعال آنتی بادی تولید نمی کنند. آنها سلولهای منقرض شده ای هستند که تنها زمانی آنتی بادی ها را سنتز می کنند که دوباره یا بعد از واکسیناسیون آلوده شوند. سلولهای حافظه B در مقایسه با عفونت طبیعی یا واکسیناسیون ، ایمنی هیبرید را 5 تا 10 برابر افزایش می دهند.

به نظر می رسد سلول های CD4 + T و سلول های TFH مخصوص ویروس محرک مهمی برای جذب و تکثیر این سلول های B SARS-CoV-2 بوده و تیترهای آنتی بادی قابل توجهی مشاهده شده است. آنتی بادی ها به وضوح در محافظت در برابر عفونت مجدد SARS-CoV-2 نقش دارند ، اما شواهد همچنین به نقش سلول های T اشاره می کند.

پاسخ سلول های T به SARS-CoV-2 در عفونت طبیعی بسیار گسترده است و اکثر اپیتوپ های سلول T در گونه های در حال انقراض جهش نمی یابند و این نشان می دهد که احتمالاً سهم سلول های T در ایمنی محافظ حفظ می شود. اکثر واکسن های کووید -19 مورد استفاده حاوی یک آنتی ژن واحد ، ناخن هستند ، در حالی که 25 پروتئین ویروسی مختلف در SARS-CoV-2 وجود دارد. بنابراین ، میزان اپیتوپ برای پاسخ سلول های CD4 + T و CD8 + T در واکسن های فعلی کووید -19 محدودتر از عفونت های معمولی است ، در حالی که ایمنی ترکیبی شامل ناخن و سلول های T ضد جرم است.

تاثیر واکسن بر ایمنی هیبرید

جالب هست،

  • واکسن های Pfizer-Bionetek و mRNA مدرن می توانند به طور قابل توجهی پاسخ سلول های ناخن CD4 + T را در افراد پیش آلوده با یک دوز واکسن بهبود بخشند. تفاوت در پاسخ سلول T پس از دو دوز واکسن در این افراد بسیار متغیر است. آیا روشهای واکسیناسیون طبیعی / واکسن راهی تکرارپذیر برای افزایش ایمنی خواهد بود؟
  • واکسن Shingrix در جلوگیری از زونا به افرادی که قبلاً به ویروس واریسلا زوستر آلوده شده اند بسیار م effectiveثر است (٪ 97٪ اثر) و پاسخهای بسیار بیشتری را نسبت به یک عفونت طبیعی می دهد.

اخرین حرف

این مبنا همچنین در مورد ترکیب بسترهای واکسن صدق می کند. مدتهاست مشاهده شده است که ترکیب دو نوع مختلف واکسن در یک درمان دو دوز ناهمگن می تواند پاسخهای ایمنی را به طور قابل توجهی قوی تر از یک پلت فرم واحد ایجاد کند. این می تواند با ترکیبی از واکسن Covid-19 مانند mRNA و واکسن های ناقل آدنوویروس رخ دهد. جدیدترین یافته ها در زمینه ایمونولوژی SARS-CoV-2 معجزه هایی است که می تواند به طور بالقوه برای ایجاد ایمنی بهتر در برابر Covid-19 و سایر بیماری ها مورد استفاده قرار گیرد.

تیم علمی کرونا

احسان پاکروان

محسن نعیم

منبع:

دیدگاهتان را بنویسید